Waarom een scenariostudie?

Draagvlak en goede besluitvorming: een belangrijke reden voor gemeenten en (semi)overheden om onderzoek uit te voeren. Een scenariostudie is daarbij een hulpmiddel om verschillende alternatieven, opties of mogelijkheden tegen elkaar af te wegen. De resultaten van een scenariostudie kunnen een al bestaand beeld bevestigen of juist ontkrachten.

Belangen in beeld
Bij een scenariostudie worden diverse alternatieven onderzocht. Maar wat zijn de criteria om deze te beoordelen? Denk aan tijd, geld, kwaliteit, ruimtelijke inpasbaarheid of technische complexiteit. De criteria worden tijdens de studie in kaart gebracht, de criteria weerspiegelen de afzonderlijke (deel-) belangen van betrokkenen en stakeholders.

Afwegen van mogelijkheden
Bij het afwegen van mogelijkheden gaat het om de vraag hoe zwaar een criterium of argument meeweegt in de uiteindelijke afweging. Iedere belanghouder in een proces kijkt hier vaak anders naar. En het kan bovendien voor elke casus anders zijn. Als tijd, geld en kwaliteit zijn aangemerkt als criteria, welke heeft dan het meeste gewicht? Soms gaat het bij gewichten ook om het specificeren van begrippen en definities. Stel: zichtbaarheid is een belangrijk criterium bij een nieuwe locatie. Maar wat wordt verstaan onder zichtbaarheid? Zichtbaarheid in de winkelstraat of als je het dorp binnenrijdt?

Voorbeelden van scenariostudies
Een scenariostudie is voor verschillende vraagstukken toepasbaar:

  • Wat is beste locatie voor een nieuw hoogspanningsstation?
  • Wat is het langetermijnperspectief van een dorp in het kader van leefbaarheid?
  • Wat zijn de beste bouwlocaties in een bepaalde kern?
  • Welke maatregelen op een bedrijventerrein hebben het meeste effect op biodiversiteit?
  • Uit welke onderdelen moet een dorpsagenda ten minste bestaan?

Overzicht en rust in het proces
Scenariostudies helpen om alle betrokkenen rond de tafel te krijgen én te houden. Als opdrachtgever bewaart u overzicht, (politieke) rust en zicht op de uitvoering.

Onze aanpak
Simester ontwikkelde een stappenplan dat voor elke scenariostudie te hanteren is. Door van A tot Z vaste processtappen te nemen. Voor goede besluitvorming en gedragen planvorming.

Neem contact op

Overweegt u een scenariostudie te laten doen? En wilt u deze casus graag aan ons voorleggen? Vul dan onderstaand formulier in. U ontvangt binnen 1 werkdag reactie.

Over Simester

Simester zorgt ervoor dat er gecommuniceerd wordt. We brengen u en de betrokken partijen samen naar een volgende stap.

Contact

Laban Deurloostraat 19d
4694 BP Scherpenisse

t 0166 610 628
e info@simester.nl

© Simester | Uw communicatiebureau voor bouwen, wonen en zorg