2. Volwaardigheid

Een scenariostudie toetsen we altijd op volwaardigheid. Een scenario moet realistisch gezien mogelijk zijn. Een windpark op honderd meter van een huis? Wettelijk niet mogelijk. Een maatschappelijke voorziening dat de kerk als geschikte locatie ziet, terwijl de kerk dat niet wil? Daar kun je niet omheen. Er is dan geen sprake van een volwaardig scenario. Bij volwaardigheid gaat het dus om wat er wettelijk, technisch en praktisch haalbaar is.