1. Perspectieven

Een valkuil bij elke scenariostudie: de perspectieven zijn niet helder. Deze moeten goed te onderscheiden zijn. Dus: vanuit welk oogpunt vindt een scenariostudie plaats? Welke doelgroepen en belangen zijn er? Of is er een gezamenlijk perspectief?