4. Onderscheiden

Wat zijn überhaupt de scenario's? Met hoeveel scenario's hebben we te maken? Daar kijken we naar bij de stap van onderscheiden. Ook de verschillen tussen scenario’s komen aan bod. In sommige situaties worden deze gevisualiseerd. Het gaat bij deze stap ook om effecten en risico’s. Wat valt te verwachten bij scenario A en wat bij scenario B?