5. Meetschalen

Hoe worden de scenario’s beoordeeld? Dit zijn de drie meest gebruikte meetschalen:

  • Ratio (getallen, bijvoorbeeld 1 tot 10)
  • Ordinaal (plussen en minnen)
  • Binair (0/1 of ja/nee)

Bij deze stap gaan we ook na: wie beoordelen de scenario’s en wanneer?