6. Gewichten

Hoe zwaar weegt een criterium of argument mee in de uiteindelijke afweging? Dat kan voor elke casus anders zijn. Als tijd, geld en kwaliteit zijn aangemerkt als criteria, welke heeft dan het meeste gewicht? Het belang van de beginstap van perspectieven komt hier nogmaals naar voren. 

Soms gaat het bij gewichten ook om het specificeren van begrippen. Stel: zichtbaarheid is een belangrijk criterium bij een nieuwe locatie. Maar wat wordt verstaan onder zichtbaarheid? Zichtbaarheid in de winkelstraat of als je het dorp binnenrijdt?