3. Criteria

Bij een scenariostudie worden diverse alternatieven onderzocht. Maar wat zijn de criteria om deze te beoordelen? Denk aan tijd, geld, kwaliteit, ruimtelijke inpasbaarheid of technische complexiteit. De criteria worden tijdens de studie in kaart gebracht. Hier gaat een kwalitatieve inventarisatie aan vooraf. Dit kan via uiteenlopende communicatiekanalen en werkvormen.