7. Beoordelen

Op basis van de gekozen meetschalen worden scenario’s beoordeeld. Bijvoorbeeld het zetten van plussen of minnen bij elk criterium. Hier wordt ook standaardisatie toegepast. De uitkomst wordt omgezet in getallen. Een plus en een plusplus worden expliciet gemaakt om ermee te kunnen rekenen. Zo zijn de uitkomsten zo concreet mogelijk.

Een beoordeling kan in sommige casussen ook beschrijvend worden opgeleverd.